Člen klubu musí uhradit: Příspěvek klubu a Příspěvek svazu

Příspěvek klubu

Příspěvek klubu uhraďte na účet číslo 424952339/0800, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

A tým

A tým

2004 a starší

4500 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Starší dorost

Starší dorost

2005 - 2006

4500 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Mladší dorost

Mladší dorost

2007 - 2008

4500 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Starší žáci

Starší žáci

2009 - 2010

4000 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Mladší žáci

Mladší žáci

2011 - 2012

4000 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Minižáci

Minižáci

2013 - 2014

4000 Kč

Cena za pololetí

QR kód
Přípravka

Přípravka

2015 - 2016

3000 Kč

Cena za pololetí

QR kód

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde.

Příspěvek svazu

Příspěvek svazu v roční výši 350 Kč (hrazen vždy v lednu na kalendářní rok) uhraďte v informačním systému Českého svazu házené.

Návod k platbě registračního poplatku Českému svazu házené

  1. Najděte ve své e-mailové schránce e-mail od adresáta is@handball.cz s názvem Hnet 2.0 – Přístupové údaje, ve kterém najdete vaše přihlašovací údaje – email a heslo. E-mail vám bude vygenerován po odeslání přihlášky do klubu.
  2. Přihlaste se na stránce is.handball.cz pod přihlašovacími údaji z výše zmíněného e-mailu.
  3. Po přihlašování se vám zobrazí hlavní stránka, kde můžete vidět tři okénka – jméno, k úhradě a žádosti. Vás zajímá okénko k úhradě, měli byste tam také vidět částku 350 Kč. Vedle částky klikněte na tlačítko Uhradit.
  4. Po kliknutí na tlačítko Uhradit vás systém přenese do části stránky evidující platby. Ta má tři části – přehled, položky k úhradě a objednávky. Vás zajímá část položky k úhradě, kde zatrhnete položku Členský příspěvek fyzické osoby – vaše jméno. Po zatrhnutí kliknete na tlačítko Zaplatit vybrané.
  5. Na další stránce vyberete, zda chcete platit kartou nebo bankovním převodem a dále již postupujete podle běžných procesů vaší banky.
  6. Pokud byste si nevěděli rady, obraťte se na nás, rádi vám poradíme.