Metodika akademie Handball Úvaly

Prvořadým cílem je celkový rozvoj mladého sportovce a zároveň snaha o zlepšení jeho technických, taktických, fyzických a komunikačních dovedností, které jsou pro házenou typické.

Pro celkový rozvoj dítěte je nutná schopnost analyzovat a plánovat činnost, což se využívá a rozvíjí ve všech faktorech komplexní hry, a právě její dokonalé zvládnutí má velký význam pro následné uplatnění mladého člověka jak ve vrcholovém sportu, tak i v životě.

Každý mladý sportovec je součástí emocionální a mezilidské sítě, kterou nelze ignorovat a která tvoří pevnou součást jeho osobnosti.

Vědomí toho je prvním krokem ke komplexnímu rozvoji dítěte prostřednictvím sportu a posilování jeho schopností a dovedností.

Je proto nutné identifikovat potřeby, motivaci, fáze a principy učení, které charakterizují celý vzdělávací proces, stejně jako kontext, ve kterém se technická akce odehrává.

Úspěch technického cvičení závisí na celkové zkušenosti, kterou má dítě v dané situaci. Hlavním používaným vzdělávacím prostředkem je hra ve všech jejích možných podobách, protože nám umožňuje sledovat několik cílů: hra nemá jediný výklad, v závislosti na vlastnostech, jak je vedena, se konečný cíl nebo výsledek může lišit. Hra jako vzdělávací nástroj rozvíjí:

  • Pohybové a technické aspekty prostřednictvím intuitivních prvků, rozhodování a koordinačních faktorů
  • Kognitivní aspekt zvýšením schopnosti pozorování, analýzy a interpretace herních výzev
  • Interpersonální aspekt prostřednictvím setkání se s ostatními a sociálního učení
Lokality fotka

V současnosti se akademie rozprostírá na šesti místech. Po centru v Úvalech, kde spolupracujeme s místní základní školou i ve Škvorci, Českém Brodě, Klánovicích a Újezdě nad Lesy.

Více...
Metodika fotka

Akademie Handball Úvaly je projekt, který si klade za cíl rozvoj házené v regionu. Hlavní centrum regionu je sídlo Handball Úvaly, ze kterého se získávají trenéři, učitelé, instruktoři, kteří pomocí moderních metod tréninku pracují na zaujetí dětí pro pohyb a rychlý, dynamický sport, jaký je dnešní házená.

Více...
Kontakty fotka

V jednotlivých lokalitách pracují profesionální i amatérští trenéři, kteří vedou děti ke zdravému rozvoji a učí je radosti ze hry.

Více...