Akademie

Projekt Akademie Handball Úvaly se vyznačuje metodickým přístupem, který se zaměřuje na složky důležité pro rozvoj dítěte a vztah mezi všemi zapojenými osobami (učitelé, trenéři a rodiče). Projekt sleduje linie házenkářského a pohybového rozvoje dítěte a reaguje na nově vznikající potřeby během období vývoje. Tento přístup je implementován jak na základních školách a kroužcích házené, tak v házenkářských klubech v souladu s principy a postupy, které jsou zaměřeny na propagaci sportu prostřednictvím výuky házené. Naším přáním je pomáhat a doprovázet jak základní školy v metodice výuky házené, tak i házenkářské kluby v jejich růstu.

Lokality fotka

V současnosti se akademie rozprostírá na šesti místech. Po centru v Úvalech, kde spolupracujeme s místní základní školou i ve Škvorci, Českém Brodě, Klánovicích a Újezdě nad Lesy.

Více...
Metodika fotka

Pro celkový rozvoj dítěte je nutná schopnost analyzovat a plánovat činnost, což se využívá a rozvíjí ve všech faktorech komplexní hry, a právě její dokonalé zvládnutí má velký význam pro následné uplatnění mladého člověka jak ve vrcholovém sportu, tak i v životě.

Více...
Kontakty fotka

V jednotlivých lokalitách pracují profesionální i amatérští trenéři, kteří vedou děti ke zdravému rozvoji a učí je radosti ze hry.

Více...